logo francuski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    1
 

Egzamin DELF – poziom A2

Egzamin DELF jest podzielony na 4 poziomy.

DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2


Każdy z poziomów można zdawać oddzielnie i niezależnie od siebie. Zróżnicowanie poziomów zostało dostosowane do wymogów Rady Europy.

Każdy z egzaminów sprawdza 4 podstawowe kompetencje językowe:
rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna.

Poziom DELF A2 - osoba znająca język na poziomie podstawowym
czas trwania egzaminu: 100 minut

Części składowe egzaminu:

Rozumienie ze słuchu
czas: 25 minut
maksymalna ilość punktów: 25
3-4 krótkie nagrania dot. życia codziennego – po dwukrotnym odsłuchaniu tabelka do uzupełnienia

Rozumienie tekstu pisanego
czas: 30 minut
maksymalna ilość punktów: 25
3-4 krótkie teksty dot. życia codziennego – odpowiedź w formie testu

Wypowiedź pisemna
czas: 45 minut
maksymalna ilość punktów: 25
2 krótkie teksty do napisania – nieformalny list (opisanie wydarzenia itp.) i wiadomość (zaproszenie, informacja, przeprosiny itp.) - tematyka życia codziennego

Wypowiedź ustna
czas: 6-8 minut plus 10 minut na przygotowanie odpowiedzi
maksymalna ilość punktów: 25

1 część – rozmowa sterowana
2 część – dialog z egzaminatorem
3 część – wypowiedź na określony temat

Aby zdać ten egzamin trzeba zdobyć minimum 50 punktów (na 100 możliwych), jednak w każdej z części trzeba mieć minimum 5 punktów.Źródło: http://www.af.gda.pl/content/index4.php


Tagi: , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA


do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo