Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies. Dowiedz się więcej.

logo francuski słówka
 
attraction
atrakcja
random
losowy, przypadkowy
le jean
dżinsy
aguantar
znosić
das Wörterbuch, Wörterbücher
słownik
il sognatore
marzyciel
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj


DODAJ MATERIAŁ
Teraz i Ty możesz podzielić się z innymi swoją wiedzą z języka obcego!

REKLAMA
Ocena:    0 / 5
Liczba głosów:    0
 

Zasady rekrutacji na filologię romańską w kilku największych miastach Polski - informator dla maturzystów

Warszawa - Uniwersytet Warszawski

Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia - Limit miejsc 40

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Język polski– poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 10%
Matematyka – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 10%
Język obcy nowożytny lub język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 10%
Język francuski - poziom rozszerzony (x 1) waga: 70%

Sposób przeliczenia punktów:
W = a * P + b * M + c * J + d * X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Kraków - Uniwersytet Jagielloński
Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe.

W rekrutacji są brane pod uwagę następujące przedmioty:
Grupa 1
Język angielski – waga 1
Język francuski - waga 1
Język hiszpański - waga 1
Język łaciński i kultura antyczna - waga 2
Język niemiecki - waga 1
Język polski - waga 1
Język rosyjski - waga 1
Język włoski - waga 1

Wynik kwalifikacji jest wartością z przedziału 0–100 punktów obliczaną jako suma ważona 2 wyników przedmiotowych, z odpowiadającymi im wagami, wybranych w liczbie:
2 przedmioty z grupy 1

Waga jest podzielona przez 3 – sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę. Jeśli kandydat uzyskał wyniki z większej, niż wskazana w danej grupie, liczby przedmiotów kwalifikacyjnych, do wyliczenia sumy ważonej wybrane zostaną wyniki dla niego najkorzystniejsze.
Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdańsk - Uniwersytet Gdański

Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia

Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Język polski – waga 0,2
Język francuski – waga 0,4
Drugi język obcy nowożytny - waga 0,4

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Wrocław - Uniwersytet Wrocławski
Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Filologia francuska
1) Kandydaci legitymujący się znajomością j. francuskiego zdają egzamin.
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna w j. francuskim z egzaminatorem (15-20 min).
Zakres materiału: różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi na temat człowieka (dane personalne, wygląd, cechy charakteru, uczucia i emocje), domu, szkoły, pracy, życia rodzinnego i towarzyskiego, kultury, zdrowia, nauki i techniki, państwa i społeczeństwa, elementów wiedzy o literaturze i kulturze Francji na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

2) Kandydaci do grupy początkującej
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim obejmująca elementy wiedzy o kulturze i literaturze Francji jak również elementy wiedzy o literaturze i języku polskim z zakresu programu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Maksymalna liczba punktów za przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną - 100.
Minimalna liczba punktów oznaczająca zdanie egzaminu (próg punktowy) – 60.
Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej w ramach określonych limitów.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia
Jeden język obcy - w zależności od wybieranej specjalności,
Specjalność nauczycielska: francuski, włoski, hiszpański
Specjalność nienauczycielska - dowolny język obcy nowożytny
Język polski

Więcej znajdziecie na stronie UMCS.

Poznań - Uniwersytet Adama Mickiewicza
Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia
Na maturze należy zdać:
Język polski – poziom podstawowy (waga: 0,1) lub rozszerzony (waga: 0,3)
Język obcy nowożytny (pisemny) – poziom rozszerzony (waga: 0,3)
Język obcy nowożytny (ustny) – poziom rozszerzony (waga: 0,3)

Jeżeli kandydat zdaje język francuski jako język obcy nowożytny wagi wynoszą dla egzaminu pisemnego 0,4, a dla ustnego 0,3.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Więcej znajdziecie na stronie UAM.


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA


do góry

Copyright 2020 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo
Webdesign: TonikStudio.pl