logo francuski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    0 / 5
Liczba głosów:    0
 

Egzamin DELF – poziom B1

Egzamin DELF jest podzielony na 4 poziomy.

DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2


Każdy z poziomów można zdawać oddzielnie i niezależnie od siebie. Zróżnicowanie poziomów zostało dostosowane do wymogów Rady Europy.

Każdy z egzaminów sprawdza 4 podstawowe kompetencje językowe:
rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna.

Poziom DELF B1 – osoba samodzielnie posługująca się językiem francuskim
czas trwania egzaminu: 105 minut

Części składowe egzaminu:

Rozumienie ze słuchu
czas: 25 minut
maksymalna ilość punktów: 25
3 nagrania (ok. 6 minut) – po dwukrotnym przesłuchaniu odpowiedzieć na pytania

Rozumienie tekstu pisanego
czas: 35 minut
maksymalna ilość punktów: 25
2 teksty pisane – analiza ich zawartości (informacje ogólne), wyszukanie informacji i odpowiedź na pytania do tych tekstów

Wypowiedź pisemna

czas: 45 minut
maksymalna ilość punktów: 25
tematyka ogólna, wyrażenie opinii np. w formie artykułu prasowego

Wypowiedź ustna

czas: 15 minut plus 10 minut na przygotowanie odpowiedzi do 3 części
maksymalna ilość punktów: 25

1 część – rozmowa sterowana
2 część – dialog z egzaminatorem
3 część – wyrażenie opinii dot. tematu poruszonego we wcześniejszym tekście

Aby zdać ten egzamin trzeba zdobyć minimum 50 punktów (na 100 możliwych), jednak w każdej z części trzeba mieć minimum 5 punktów.Źródło: http://www.af.gda.pl/content/index4.php


Tagi: , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Profesor Pierre 6.0 Słownictwo (1 x CD-ROM)   Profesor Pierre 6.0 Słownictwo (1 x CD-ROM)

Nowoczesny kurs do nauki słówek wraz z systemem inteligentnych powtórek dla osób początkujących i zaawansowanychdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo